Slovak English   Magyar

A pályázattípus célja a Selye János Egyetem adminisztratív munkakörben dolgozó főállású alkalmazottainak külföldi programországbeli partnereknél (ECHE tanúsítvánnyal rendelkező felsőoktatási intézménynél  vagy vállalatnál) végzett képzési célú mobilitása a tudástranszfer, és a készségek fejlesztése céljából (szemináriumok, kurzusok, gyakorlati periódus, átirányítás, stb.) A mobilitás várt eredménye a munkatárs szakmai előmenetele, a jó gyakorlatok azonosítása és átvétele.

A képzési célú mobilitáson való részvételt a SJE Erasmus+ Bizottsága hagyja jóvá a kari bíráló bizottságok javaslata alapján.

A pályázott képzési célú tevékenységnek az adott naptári év szeptember elejétől a következő naptári év június végéig kell megvalósulnia. Az mobilitás javasolt időtartama 5 nap.

PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

Az Erasmus+ személyzeti mobilitáson részt vevő munkatársak támogatást kapnak a külföldi képzési tevékenységük megvalósításához. A támogatás összege függ a képzési tevékenység időtartamától és a célországtól. A nyertes pályázókkal a Selye János Egyetem Támogatási Szerződést köt, amely tartalmazza a fogadó intézmény (vállalat) adatait, a személyzeti mobilitás időtartamát, a munkatárs kötelezettségeit illetve a támogatás pénzügyi feltételeit is.

 

  1. A pályázó választ a SJE Erasmus+ partnerintézményeinek jegyzékéből egy intézményt. A fogadó intézmény nem lehet a pályázó lakhelye szerinti országban.

  2. Kitölti a Jelentkezési lapot és a melléklettekkel együtt eljuttatja a kari illetve egyetemi koordinátornak az egyetem weboldalán közzé tett határidőig. Mellékletek: szakmai önéletrajz, nyelvvizsga bizonyítvány másolata vagy a célországtól és szakterülettől függő nyelvtudás igazolása.

  3. Az adott kar bíráló bizottsága kiválasztja a sikeres jelentkezőket.

  4. Ezt követően a kari koordinátor kézbesíti az intézményi koordinátornak a pályázati eljárásról szóló, az ajánlott pályázók névsorát is tartalmazó jegyzőkönyvet.

  5. A SJE Erasmus+ Bizottsága véglegesíti a sikeres jelentkezők névsorát, mely a SJE Erasmus+ honlapján kerül közzétételre.