Slovak English   Magyar

Az oktatói mobilitás célja a partnerintézmény szakos tanrendjébe illeszkedő előadások, szemináriumok megtartása, a partneregyetem képzési rendszerének megismerése illetve tudományos tevékenység folytatása.

Konferencia részvétel nem támogatható. Erasmus+ Oktatói mobilitáson a Selye János Egyetem főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói (azaz nem részállásban foglalkoztatott, illetve nem doktorandusz hallgató) vehetnek részt.

A mobilitás a tanév időtartamán belül abszolválható, alapjában véve az adott naptári év szeptember elejétől a következő naptári év június végéig. Az oktatás javasolt időtartama 5 nap, az oktatott órák száma minimum 8 óra/hét (illetve egy hétnél rövidebb tartózkodás esetén szintén 8 óra).

Az Erasmus+ mobilitáson részt vevő oktatók támogatást kapnak a külföldi oktatási tevékenységük megvalósításához. A támogatás összege függ az oktatási tevékenység időtartamától és a célországtól. A nyertes pályázókkal a Selye János Egyetem Támogatási Szerződést köt, amely tartalmazza a fogadó intézmény adatait, a mobilitás időtartamát, az oktató kötelezettségeit illetve a támogatás pénzügyi feltételeit is.

  1. Az oktató választ a SJE Erasmus+ partnerintézményeinek jegyzékéből egy intézményt. A fogadó intézmény nem lehet a pályázó lakóhelye szerinti országban.

  2. Kitölti a Jelentkezési lapot és eljuttatja a kari koordinátornak az egyetem weboldalán közzé tett határidőig.

  3. Az adott kar bíráló bizottsága kiválasztja a sikeres jelentkezőket.

  4. Ezt követően a kari koordinátor kézbesíti az intézményi koordinátornak a pályázati eljárásról szóló, az ajánlott pályázók névsorát is tartalmazó jegyzőkönyvet.

  5. A SJE Erasmus+ Bizottsága véglegesíti a sikeres jelentkezők névsorát, mely a SJE Erasmus+ honlapján kerül közzétételre.