ERASMUS+ UJS

Erasmus+ je nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Univerzita J. Selyeho v Komárne (Erasmus ID Code: SK KOMARNO01) získala Erasmus Charter for Higher Education na roky 2014-2020 - 224223-EPP-1-2014-1-SK-EPPKA3-ECHE.

Čítať ďalej: ERASMUS+ na UJS