Slovak English   Magyar

Univerzita J. Selyeho si Vás dovoľuje informovať o výzve na podávanie prihlášok na mobilitu za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ mobilita - štúdium v akademickom roku 2017/18.

Podmienky:

1)   ukončený prvý ročník štúdia na UJS (odporúča sa pre budúcich študentov druhého ročníka prvého vysokoškolského "Bc." štúdia, a prvého ročníka druhého stupňa vysokoškolského "Mgr." štúdia)

2)  vyplnená Prihláška na výmenné štúdium, ktorá je dostupná na http://erasmus.ujs.sk/sk/studium.html;

3)  štruktúrovaný životopis (curriculum vitae "CV") v anglickom a slovenskom jazyku;

4)  motivačný list v anglickom a slovenskom jazyku (vytlačená, podpísaná, rozsah A4);

5)   výpis výsledkov štúdia zo všetkých ukončených ročníkov doterajšieho štúdia (zo študijného oddelenia danej fakulty UJS);

6)  fotokópia certifikátu o znalosti cudzieho jazyka.

Milí študenti,

ktorí máte záujem o štúdium v zahraničí a chcete sa zúčastniť výmenného pobytu, prosím prineste vyplnenú prihlášku s prílohami v termíne

do 24. apríla 2017 do 16.00 hod.

fakultným koordinátorom:

Ekonomická fakulta - Ing. Renáta Machová, PhD., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Pedagogická fakulta – Dr. habil. Ing. István Szőköl, PhD., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Fakulta reformovanej teológie - Mgr. Attila Lévai, PhD., e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Podmienky a kritériá výberového konania sú zverejnené na stránkach fakúlt. Viac informácií a o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom štúdia v rámci programu Erasmus+ získate na webovej stránke univerzity Erasmus+ http://erasmus.ujs.sk/sk/ a od univerzitnej koordinátorky programu Erasmus na UJS.  Kontakt: Mgr. Adriana Kinczerová, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., t. č. 035 3260 613.