Slovak English   Magyar

Az Európai Unió oktatást támogató programjaként megismert Socrates program 2007-től az Egész életen át tartó tanulás programja (LLP - Lifelong Learning Programme) keretében négy alprogramban tevékenykedett: a Comenius (közoktatás), az Erasmus (felsőoktatás), a Leonardo (szakmai képzés) és a Grundtvig (felnőttoktatás).

2014-ben befejeződött az LLP program és elindult az Európai Unió új projektje az Erasmus+.

A korábbi programcsomag egyes elemei eltűntek, mások gazdagodtak, de a felsőoktatást támogató Erasmus mobilitási és partnerségi program kibővülve folytatódott, újraindult. A hétéves program célja a képzettség és a foglalkoztathatóság javítása, az oktatási, képzési és az ifjúsági munka területén működő rendszerek korszerűsítése, az együttműködések elmélyítése, valamint az iskolából a munka világába való átmenet megkönnyítése, mely elősegíti az európai munkaerőpiacon tapasztalt készséghiány felszámolását.

AZ Erasmus+ program összes tevékenységtípusában részt vehetnek az Európai Unió tagállamai (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) valamint a programban részt vevő nem uniós tagállamok: Izland, Liechtenstein, Macedónia, Norvégia és Törökország.

Az Erasmus+ program felsőoktatást támogató eleme olyan tevékenységek megvalósítását segíti elő, mint a hallgatói mobilitás, az oktatói mobilitás, a felsőoktatási intézmények más munkatársainak mobilitása, a többoldalú nemzetközi projektek, szervezetek közötti transznacionális partnerségek valamint a sport területére kiterjedő együttműködések.

Az Erasmus+ programban olyan felsőoktatási intézmények vehetnek részt, amelyek rendelkeznek az Európai Bizottságnál megpályázható, több évre szóló Erasmus Felsőoktatási Charterrel (Erasmus Charter for Higher Education - ECHE)

A konkrét, egy-egy tanévre szóló pályázatát minden intézmény a saját nemzeti irodájához (SAAIC) nyújtja be a partner intézményekkel megkötött intézményközi megállapodásokat, valamint az előző években elért eredményeket véve alapul. A Nemzeti Iroda által megítélt Erasmus+ keretet a pályázó intézmények az Erasmus Programnyilatkozatukban (Erasmus Policy Statement) megfogalmazott célok, a program előírásai, valamint az intézményi elképzelések és alapszabályok szem előtt tartásával használják fel.

További információ a Szlovák Nemzetközi Együttműködési Akadémiai Egyesület (Slovenská akademická asociácia - SAAIC) honlapján: http://www.erasmusplus.sk/