Slovak English   Magyar

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION (ECHE)

Az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége örömmel értesítte egyetemünket, hogy az elnyert ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION (ECHE dekrétum) tulajdonában, a Selye János Egyetem továbbra is jogosult az új, 2021-tól 2027-ig tartó, Erasmus+ programban való részvételre. Az elnyert ECHE dekrétumnak köszönhetően az egyetemünk továbbra is pályázhat az Erasmus+ ösztöndíjakra, ezzel lehetőséget adva az érdeklődők számára az oktatói és képzési célú, valamint a hallgatói mobilitásokon való részvételre.

Az Erasmus+ program Egyéni mobilitások (KA1) pályázati kategória keretében a Selye János Egyetemen az oktatás és a képzés területén a következő tevékenységek támogathatók:

  1. Mobilitási projektek a felsőoktatásban tanuló hallgatók számára:
  • tanulmányi célú mobilitás
  • szakmai gyakorlati mobilitás
  1. Mobilitási projektek az oktatók és a felsőoktatási munkatársak számára:
  • oktatói mobilitás
  • képzési célú mobilitás 

A Selye János Egyetem Erasmus kódja: SK KOMARNO01

A Selye János Egyetem PIC (Participant identification Code) száma: 968774406

A Selye János Egyetem OID (Organisation ID) száma: E10161166

3/2014 Rektori utasítás az Erasmus+ programról (Smernica rektora č. 3/2014 o organizovaní zahraničných mobilít študentov, učiteľov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na UJS)

 Erasmus Policy Statement (2021-2027)

 Erasmus Charter for Higher Education (2021-2027)
 

Az egyetemi Eramus+ Bizottság tagjai Funkció
Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD. Bizottság elnöke
Mgr. Kinczerová  Adriana Intézményi koordinátor
Mgr. Tóth  Zsuzsanna, PhD. GIK - Kari koordinátor
Dr. phil. Mgr. Mészáros Attila TKK - Kari koordinátor
Mgr. Lévai Attila, PhD. RTK - Kari koordinátor
Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD. Bizottsági tag
Ing. Tóth Norbert Bizottsági tag
Mgr. Szabó Barnabás Hallgatói képviselő