Slovak English   Magyar

Az SJE Erasmus+ Bizottsága:

Az ERASMUS+ Bizottság elnöke Dr. habil. Ing. Machová Renáta, PhD., 
a SJE tanulmányi ügyekért és külkapcsolatokért felelős rektorhelyettese

Bizottsági tagok: 
Dr. habil. PaedDr. Nagy Melinda, PhD., a SJE akkreditációért és minőségbiztosításért felelős rektorhelyettese
Ing. Tóth Norbert, a SJE kvesztora
Mgr. Kinczerová Adriana - a SJE intézményi Erasmus+ koordinátora
PhDr. Gódány Zsuzsanna, PhD. - a GIK kari Erasmus+ koordinátora
Mgr. Lévai Attila, PhD. - a RTK kari Erasmus+ koordinátora
Dr. phil. Mgr. Mészáros Attila - a TKK kari Erasmus+ koordinátora
Mgr. Szabó Barnabás - a SJE HÖK képviselője