Slovak English   Magyar

Jazyková podpora online (Online Linguistic Support – OLS) bola navrhnutá na pomoc účastníkom programu Erasmus+ pri zdokonaľovaní znalostí jazyka, v ktorom budú pracovať, študovať alebo vykonávať dobrovoľnícku činnosť, a zabezpečiť tak lepšiu kvalitu vzdelávacej mobility. Táto podpora je k dispozícii pred pobytom i po ňom.

OLS ponúka online jazykové testy a jazykové kurzy účastníkom mobilitných aktivít Erasmus+ v trvaní aspoň dvoch mesiacov, v rámci ktorých je jazykom výučby, práce alebo dobrovoľníckej činnosti jeden z týchto jazykov: nemčina, angličtina, španielčina, francúzština, taliančina alebo holandčina.

Viac informácií o jazykových testoch

Viac informácií o jazykových kurzoch

Webová stránka: http://erasmusplusols.eu/sk/