Connect with us

J. Selye University

Výzvy na podávania prihlášok1 mesiac ago

Makovecz – výzva na podávanie prihlášok – 22/05/2024

Výzvy na podávanie prihlášok2 mesiace ago

ERASMUS+ – školenie – výzva na podávanie prihlášok – 2022-1-SK01-KA131-HED-000060377 – 30/04/2024 

Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.
Prorektorka pre vzdelávanie a vonkajšie vzťahy
E-mail: machovar@ujs.sk
Telefon: +421 35 32 60 789

 

 Mgr. Adriana Kinczerová
Inštitucionálny koordinátor mobilitných programov UJS, koordinácia Erasmus+ mobilít učiteľov a ostatných zamestnancov
E-mail: kinczerovaa@ujs.sk
Telefon: +421 35 32 60 613

 

Mgr. Agnesa Domonkosová
Referentka pre koordináciu študijných pobytov v rámci programu Makovecz
E-mail: domonkosovaa@ujs.sk
Telefon: +421 35 32 60 674

 

Mgr. Fanny Marton Both
Referentka pre koordináciu študijných pobytov, stáži študentov a BIP v rámci programu Erasmus+
E-mail:bothovaf@ujs.sk
Telefon: +421 35 32 60 653

 

Copyright © 2023 UJS - ERASMUS